Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

THUỐC XỔ VÀ GIẢI ĐỘC GAN

Theo blog Món chay thanh tịnh
MC VIET THAO
Hai Toa thuốc Xổ Độc và Giải Độc được viết bằng hai thứ tiếng Việt và Hoa, đồng thời có chỉ dẫn cách dùng. Đây là những tin tức Việt Thảo nhận được từ Thầy Thích Minh Thiện ở Ngọc Sơn Tịnh Xá ở Portland Oregon, xin được chia sẽ cho những ai cần để chữa bịnh hoặc dùng để ngừa bịnh tật.
Nhớ là sau khi Xổ độc và Giải độc rồi, uống nước nấu từ cây Milk Thistle sẽ có hiệu quả hơn nhằm làm cho Gan mình tốt hơn.
Chữ Hoa P chụp lại còn chữ Việt P đánh máy lại cho tiện theo dõi :)
THUỐC XỔ ĐỘC (Thuốc này kỵ thai)
Toa thuốc Xổ Độc bằng chữ Hoa:
Xổ Độc
Toa thuốc Xổ Độc bằng chữ Việt:
Đại Hoàn:                 3 chỉ
Mộc Thông                3 chỉ
Phát Tiên                  3 chỉ
Cam Thảo                 2 chỉ
Rễ Tranh                  4 chỉ
Rễ Râu Sen              4 chỉ
Chỉ Sắc                    3 chỉ
Tả Diệp                    4 chỉ
Thuốc xổ độc, lọc máu, phong độc. Khi uống thuốc này vợ chồng cữ ăn ngủ, giao hợp cách xa thuốc 3 ngày.
Sắc 3 chén còn lại 1 chén. Uống 1 nước
Nếu bệnh nhân quá yếu, uống phân nửa chén. Uống Xổ Độc xong, ngày sau uống thêm thuốc Giải Độc, uống 6 thang 6 ngày, rồi uống trở lại 1 sổ, 6 giải như lúc đầu đến khi hết bệnh
Hai toa thuốc Xổ Giải này trị công hiệu những bệnh có bướu, nổi mục độc bên trong, bên ngoài đều trị được cả

THUỐC GIẢI ĐỘC  (Thuốc này kỵ thai)
Khi uống thuốc này vợ chồng cử ăn ngủ, giao hợp cách xa thuốc 3 ngày.
Sau khi uống 1 thang thuốc Xổ Độc rồi mới uống thuốc này. Uống 6 ngày 6 thang
Toa thuốc Giải Độc bằng chữ Hoa:
Giải độc
Toa thuốc Giải Độc bằng chữ Việt:
Thổ Phục Linh        2 chỉ
Trật Tả                  3 chỉ
Đại Hoàn               3 chỉ
Hoàng Kỳ              3 chỉ
Đơn Qui                2 chỉ
Mộc Hương            2 chỉ
Hoàng Bá              2 chỉ
Liên Kiều               3 chỉ
Mộc Thông             3 chỉ
Xa Tiền Tử             3 chỉ
Nguyên Hồ             2 chỉ
Cam Thảo              2 chỉ
Kim Ngân Hoa        3 chỉ
Hán Liên Thảo        3 chỉ
Cách dùng:
Xắc 4 chén còn lại 1 chén. Uống 2 nước. Nước nhì 3 chén còn lại 1 chén

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog