Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Câu chuyện của ngày 30-4
Hôm nay cả nước có bao nhiêu triệu người vui và bao nhiêu triệu người buồn? Có lẽ 3/4 đất nước lớn lên sau 75 sẽ vui vì có ngày nghỉ, còn cha mẹ họ những người đã lớn lên trong chiến tranh, sẽ ngậm ngùi. Đã không còn miền Bắc, miền Trung hay Nam, mà là sự khác biệt của thế hệ chiến tranh và hoà bình có phải. Bạn hỏi tôi buồn hay vui, dĩ nhiên là người đã rời xa Tổ Quốc, tôi đã từng buồn, rất buồn là khác. Nhưng bao nhiêu năm sống ở xứ người dài hơn thời gian ở quê nhà, đường về quê đã dần xa vời vợi. Tâm hồn tôi đã trở nên bình thản. Chỉ cầu mong cho đất nước được ngang bằng các nước trong khu vực, người dân được hạnh phúc, họ không cần phải tìm cách bỏ nước ra đi bằng mọi cách, ra đi học tập để trở về phục vụ đất nước, không có lý do gì để bỏ nước ra đi nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog