Tìm kiếm Blog này

Diễn thuyết

Không biết mục này gọi là gì cho đúng, nên gọi tạm là diễn thuyết để học làm người hay tu làm ... người. Thật ra đi tìm The Fourth Noble Truth đã có lần nghe, những bài giảng rất dài của một người Anh, nhưng tìm không ra nữa, thấy những clip này để dành ở đây từ từ nghe lại, chứ không thì lại có lúc tìm không ra vì trí nhớ có còn đâu cơ chứ.


This Bud's For Me  (10:53)
Teaching of the Dalai Lama: Introduction to Buddhism (1:20:12)
His Holiness the XIV Dalai Lama: Ethics for Our Time (1:49:51)
His Holiness the XIV Dalai Lama: Peace Through Compassion  (1:33:45)
His Holiness the Dalai Lama speaks at Harvard   (1:26:14)
Where Science and Buddhism Meet PART 1   (10:31)
Where Science and Buddhism Meet PART 2   (11:00)
Where Science and Buddhism Meet PART 3   (11:00)
The Art of Happiness in Troubled Times - Dalai Lama (1:02:21)
    Những cuốn sách của Dale Carnegie, bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, ngày xưa gối ở đầu gìường, thế mà lớn lên vẫn quên như thường :-) 
Top 9 Life Principles Dale Carnegie Training (4:45)
How To Win Friends And Influence People (2:45)
    Thay vì đọc một cuốn sách dầy, chỉ cần 5 phút nghe anh chàng này tóm tắt xem ra rất tiết kiệm được thời gian đề làm công chuyện khác như ... cắm hoa chẳng hạn. 
The 7 Habits of Highly Effective People in Five Minutes or Less (5:43)
Law of Attraction in Five Minutes or Less (4:35)
20 Chữ thay đổi cuộc đời bạn (4:29)

The Power of Affirmation (3:54)

Excuses Begone - Wayne Dyer (9:02)

You Can Heal Your Life (9:37)

Bé Như Ý thuyết về Tu Hành 1:01:45
Bé Như Ý -Hành Trình về Tây Phương (58:20)

Open Yale courses
Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog