Tìm kiếm Blog này

Tranh Ảnh

Những tấm hình xưa nhất của lịch sử Việt Nam (3 hình) 
Triều đại nhà Nguyễn (58 hình) 
Triều Ðình xưa (35 hình) 
Từ dân lên quan (21 hình)  
Dân tộc thiểu số (68 hình) 
Nghề phát thư (11 hình) 
Hút thuốc phiện (5 hình)
 
Xe kéo ( 23 hình) 
Tiền giấy thời Pháp thuộc (120 hình) 
Sự hiện diện của Ðông Dương tại Paris hay các cuộc triển lãm quốc tế (71 hình) 
Sự hiện diện của Pháp ở Ðông Dương (34 hình) 
Lính Ðông Dương (75 hình)  
Luật xưa (10 hình) 
Nghề nghiệp (27 hình) 
Giáo dục (12 hình) 
Nghệ sĩ  (8 hình) 
Cuộc sống hằng ngày (90 hình) 
Hình ảnh xưa của miền Bắc (67 hình) 
Hình ảnh xưa của miền Trung (13 hình) 
Hình ảnh xưa của miền Nam (98 hình) 
Lễ mừng thọ 40 tuổi của vua Khải Ðịnh (25 hình) 
Lễ táng của vua Khải Ðịnh (25 hình) 
Lễ đăng quang của vua Bảo Ðại (11 hình)
 
Những tấm hình của Ô. Bác Sĩ Hocquard hay Việt-Nam vào những năm 1884-1885
(250 hình) 
Lễ Nam Giao hay lễ cúng sao, cúng trời (22 hình) 
Những tấm hình xưa của ông André FRASSATI (28 hình) 
Những tấm hình xưa của ông Louis LANDUCCI (34 hình) 
Những tấm hình xưa của ông Urbain CALESTROUPAT (75 hình) 
Những tấm hình xưa của ông Raymond CHAGNEAU (130 hình) 

Việt Nam 1969-1970 Michael Burr

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog