Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Đôi điều suy nghĩ

Hôm qua người ta gửi cho tôi xem cái clip sau, vể một câu chuyện của lịch sử cận đại.  Khiến tôi suy nghĩ, ở nơi xa quê hương, lâu lâu vẫn có những tiếng nói báo động về sự "nằm vùng của cộng sản" hay biểu tình chống đối những người thân cộng, dĩ nhiên nghe thì nghe, rồi cũng chẳng để ý, cứ nghĩ mình không ở xứ cộng sản là được rồi. Nhưng xem cái clip xong, mới thấy những người có mưu đồ, nhất là mưu đồ chính trị, thì họ có thể làm bất cứ chuyện gì, và họ có thể lặn sâu để hoàn thành công việc nào đó mà họ theo đuổi, kể cả giết người.  Đáng sợ thật. 
Cho nên nếu ở một cộng đồng không quan tâm đến những lời cảnh báo ảnh hưởng tới tự do của họ, tới con em của họ sau này thì rất là nguy hiểm phải chăng? Thí dụ, sau này con cháu của người Mỹ, người Anh, người Đức gốc Việt, vv.. tự do lại được học lịch sử đảng CSVN thì có nguy không cơ chứ, rồi con cháu về hạch tội tổ tiên nó sao bỏ nước ra đi, thì lúc đó biết ăn nói ra làm sao nhỉ?  
Tưởng tượng mấy chục năm nữa cũng có cái clip như thế này về một ông bà nào đó tự khoe là đã theo lời đảng ra hải ngoại làm những công việc đã được giao phó và đã thành công, thí dụ đã bí mật thu nhận được 80, 90% thanh thiếu niên con cháu người Việt tự do, gia nhập đảng cộng sản VN.  Ôi thôi lúc đó tổ tiên (trong đó có tui) nằm dưới chín suối, chắc cười ra nước mắt, mình ôm con vượt biển để trốn chạy CS, bây giờ con cháu theo cộng sản. Chắc ở dưới đó chỉ có "nhăn răng" ra mà cười nhé. Thiên hạ sẽ bảo tôi chỉ có tào lao. Nhưng cứ xem cái clip này thì có tào lao hay không thì biết.

2 nhận xét:

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog