Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

10 Loại cá không nên ăn

Góc nhỏ: Bản tin này thì có lẽ nhiều người cũng đã đọc, nhưng tôi post lại để hôm này đi chợ phải xem lại tên các loại cá này là gì, ngoài cá thu, lươn ra, tôi không biết tên các loại các khác bằng tiếng Việt, dù tôi có ăn rồi, nhưng quên mất tên như hình con cá cuối cùng thì ngày xưa hồi nhỏ, chiều ra biển mua cá ở chợ Thanh Bình, xứ Quảng, ăn hoài mà sao bây giờ nặn óc ra vẫn không nhớ nó là con cá gì, chán cho trí nhớ cuả mình quá.  Biết là hỏi em, hỏi bạn sẽ nhớ ngay, nhưng thôi cứ post cái dốt của tôi ở đây đã, xem bao lâu nữa thì mới nhớ.

Vì những loại cá sau có lượng thủy ngân cao.
  Bluefish Tuna
Farmed Eel

Orange Roughy


Chilean Sea Bass


SharkImported ShrimpSwordfishTilefish


King Mackerel


Theo Yahoo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog