Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

30-4 của cậu bé

Người ta treo cờ ngày 30-4 trong khi đó cậu bé hơn một tuổi này đạp đổ bức tường "Berlin" của cậu để đi tìm tự do


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog