Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Một bài học cho dân

Xem video này người dân sẽ học hỏi thêm cách vặn vẹo cán bộ để khỏi bị trấn áp.

Nhưng có điểm lạ ở nước ngoài xe bị hư thì cảnh sát tới giúp để kéo chứ mắc gì phải bảo họ xuất trình giấy tờ, mấy ông công an ở VN chỉ có tính cách hù doạ người ta kiểu "lực lượng công an để nghị anh xuất trình giấy tờ". 
Nếu công an tơ lơ mơ mà gặp dân hiểu luật và chẻ chữ như ông công dân này thì làm gì mà công an ức hiếp người dân được. Do đó người dân có trách nhiệm học hỏi thêm để không bị đàn áp vô cớ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog