Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Chuyện người, chuyện mình

Lang thang sang trường lớp của người ta, bạn bè người ta nhộn nhịp vui ghê, thì ra thời nào, lớp nào cũng có những câu chuyện như nhau gọi là chuyện bây giờ mới kể, đọc vui ra phết ấy chứ. 
Lớp tôi cũng mấy ông Doc, thế mà chả ông nào chịu gõ một dòng nào những câu chuyện thời xưa, có ông hay gõ chuyện đời nay thì lâu nay lặn đi đâu mất tiêu.
Hình như sắp tới ngày thầy/cô giáo (20-11, vậy mà lâu nay tôi cứ nghĩ 20-10), mà lớp thì có nhiều cô/thầy giáo, cho nên cũng phải sửa soạn tấm lòng mà nhớ đến những người thầy cũ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog