Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Chia BuồnNhóm học sinh 12PCTA2-74 xin thắp một ngọn nến chia buồn cùng gia đình bạn Trương Cừ

Trương Cừ vừa rời khỏi bạn bè về chốn vĩnh hằng
6/3/56 - 25/11/09


Người bạn ngày hôm qua

Người bạn ngày xưaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog