Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Học lóm code trang âm nhạc

Giở cuốn sách Javascript ra học sao mà rắc rối cuộc đời quá, mắt mũi thì kèm nhèm, lưng thì mỏi, đâu có mò mẫn được thôi thì học lóm từ trang "Học Trò", dĩ nhiên học ở đấy code, "biết là chết liền" đó, do đó chỉ còn copy and paste thay đổi tí ti để có trang nhạc của....mình, vỗ vai mình hay ra phết đó chứ, đủ để đi chỉ lại cho...con nít được rồi. :-) Chắc phải xin bái Học trò làm sư phụ thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog