Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Cá lớn nuốt cá béBạn xem clip trên nếu bạn không đau lòng, thì bạn không phải là người Việt Nam.  
Bạn xem clip trên nếu bạn vẫn buôn bán làm ăn với người Trung Quốc ở TQ thì bạn không phải là người Việt Nam.
Chính phủ nước bạn xem clip trên nếu họ vẫn cầm tù những người biểu tình chống TQ thì họ không phải là chính phủ của bạn. 
Những người thanh niên nam nữ xem clip trên và đang ra sức cản những tiếng nói phản đối TQ thì họ cũng chẳng phải là người VN. 
Quân đội nước bạn xem clip trên và vẫn muốn hữu nghị với TQ thì họ không phải là quân đội sẽ bảo vệ cho quốc gia nước bạn.
Cảnh sát biển nước bạn xem clip trên và chỉ đứng ngó thì họ cũng chẳng phải là cảnh sát bảo vệ cho ngư dân nước bạn. 

Bạn có thấy bạn là dân nước nào trong tương lai không? Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog