Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Ơi đồng bào Việt Quốc

Thơ của Nguyễn Phương Uyênnguyenphuonguyen_06122013
Ơi đồng bào Việt Quốc
Đất nước không chiến tranh
Cớ chi đau thắt ruột
Sự tự hào ngộ nhận  
Một chế độ bi hài sau chiến tranh  
Bọn cường quyền gian manh cơ hội  
Đào bới bóc lột dân lành  
Núp dưới bóng cờ máu, bác đảng  
Âm thầm bán từng mảnh đất quê hương
Tổ quốc thân yêu ơi!

Đồng bào thân yêu ơi!  
Ôi, ta thương quá đi thôi!
Vết sẹo hằn sâu vào trái tim, trải dài theo năm tháng  
Xuyên qua chiến tranh có những đống mồ hùng vĩ  
Người phơi thây ngã xuống mắt trừng trừng nhìn nhau
“Hậu thế ơi hãy giữ gìn non sông”
Ôi đất nước giờ tả tơi từng mảnh trao cho giặc!  
Sự hy sinh bất công! Xứ sở linh thiêng có còn không?  
Phật khóc, Thánh rơi lệ!
Công lý lưu lạc
Để đức tin chìm vào đáy biển  
Tràn ngập hôn mê Ơi thanh niên Việt Quốc!  
Chúng ta là ai?  
Hãy đứng lên trước vận mệnh tổ quốc  
Giặc đang tràn tới ngõ  
Hãy đứng lên đi  
Đứng lên niềm tự hào để sử sách lưu danh  
Đứng lên đi cho tự do tỏa sáng  
Đứng lên đi giành lại  
Nước của dân lành  
Hỡi tất cả những ai là đồng bào việt quốc  
Hãy chung tay gìn giữ cội nguồn cho con cháu mai sau.
© Nguyễn Phương Uyên

 To My Viet Countrymen by Nguyễn Phương Uyên
Why must we be writhing in pain  
When our country’s no more at war?  
Mistaken pride have we, my friends,  
A sad regime of comic horror!
Gangster officials, evil opportunists  
Are sucking the life of our citizens,  
Cloaked in their bloody Party’s flag  
Silent auctioning our father’s land.
Beloved countrymen, Beloved motherland,  
My love for you has no end!
Inside my heart lives a scar  
That only deepens with the years,  
A mountain of graves grown from war– At each other the fallen stared.
Compatriots, defend this wretched land
Before our foes tear it to shreds,  
Lest our heroes die in vain!  
Our ancient home, is it sacred?
The Buddha cries, The Holy Spirits weep,  
Justice is lost, Faith sinks into the ocean.
Our youths live  
In a stupor of oblivion.  
Who are we then, my friends?
Get up, stand up! Answer your nation’s fate,  
The enemies are at the gate!  
With all your might and youthful pride Get up, stand up,
History someday will recognize!
Let us arise, Let freedom brightly burn!  
Let us arise, It is our people’s turn!
If this Vietnam is in your blood,
Let us join hands – Preserve our children’s roots,  
Protect our hallowed land!
-translation by ianbui (06.2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog