Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

My Thien's Birthday

Đây là bài thơ đã được ông bạn trời Bắc Âu viết cho cô bạn, tưởng cô là người duy nhất có sinh nhật của tháng Sáu, làm xong mấy bài thơ từ tháng Năm thì ông thi sĩ "mới ra lò" lăn ra than... hết chữ :-). Vì vậy, ông í gõ từ hồi ông chưa... ra đời tháng Sáu, cho nên blogger mời các bạn khác đọc ké vậy nhé :-). Bởi bây giờ ông có tính đổi lại thì blogger cũng không thể "diễn Nôm" lần nữa được. Blogger đọc thơ ông... cũng mệt quá rồi nên phải "I can you" :-)

Liebe My Thien
Herzlichen Glückswunsch zum Geburtstag.

Heute ist Dein Geburtstag.
Heute vor 53 Jahre bist Du geboren.
Wie schön, Dein Geburtstag.
Es war ein Sommertag, ein schöner Sommertag.
Geburtstag, Jahr für Jahr wieder.
Wieder ein schöner Tag, ein schöner Sommertag.
Ein schöner Sommertag, Dein Geburtstag.
Wieder ein Jahr weiter, wieder ein Sommer.
Ein Sommer mit hellem Sonnenschein.
Der Sonnenschein Deines Herzen.
Ein Sommer im lauen Sommerwind.
Der Sommerwind Deines Lächelns.
An diesem schönen Sommertag feiern wir.
Ein Sommertag mit Sonnenschein und Sommerwind.
Oh ein schöner, Sommertag als Dein Geburtstag.Hi My Thien,
Happy birthday to you.


Today is your birthday.
Today, 53 years before you're born.
How beautiful, your birthday.
It was a summer day, a beautiful summer day.
Birthday, year after year.
Again a beautiful day, a beautiful summer day.
A beautiful summer day, your birthday.
Another year, another summer.
A summer with bright sunshine.
The sunshine of your heart.
A summer in the warm summer wind.
The summer wind of your smile.
On this beautiful summer we are celebrating.
A summer day with sunshine and summer winds.
Oh how beautiful, summer day as your birthday.

Thiện ơi, đọc tiếng Đức, tiếng Anh Tr. thấy...mệt quá, ăn nước mắm quanh năm, đọc thơ người... ngoại quốc mà trong đầu Tr. cứ tự tiện mạn phép "dịch thơ" của thi sĩ như sau, đọc tạm nhé, và hy vọng thi sĩ không có hét lên là làm hỏng thơ của thi sĩ.

Hôm nay sinh nhật em,
Ngày này 53 năm trước khi em được sinh ra đời.
Ôi một ngày sinh nhật đẹp đẽ
Một ngày nắng hạ, một ngày hè tươi vui
Sinh nhật, từng năm.
Lần nữa, là một ngày xinh đẹp, một ngày hè tươi vui.
Một ngày mùa Hạ đẹp đẽ, đó là sinh nhật em.
Mỗi năm, mỗi một mùa hè
Một muà hè với ánh nắng chan hoà
Chan hòa trong trái tim em.
Một mùa hè với gió Hạ nồng ấm
Cơn gió muà hè của nụ cười em
Chúng ta vui mừng ngày Hạ xinh tươi ấy
Một ngày Hạ với nắng chan hoà và gió
Ơi một ngày Hạ, của sinh nhật em.Chris Rea sings Sweet Summer Day" for you !
Sweet Summer Day

I want to see the blue sky
I want to feel the breeze
I want to hear the summer wind
Singing in the trees
I want to touch forever
And drift into its soul
Put my troubles in my right hand
Hold them up
And let them go

Sweet summer day
Talking about a sweet summer day
Take your troubles and let them fly away
I'm talking about a sweet summer day
So much time is wasted, pulling the line
For sure you are running faster
But you're only running blind
I want to touch forever
I want to really know
Put my troubles in my right hand
Hold them up and let them go

Sweet summer day
I'm talking about a sweet summer day
Take your troubles and let them drift away
Talking about a sweet summer day

TVK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog