Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Happy Father's Day

Cuối tuần bận túi bụi, nhưng phải nhớ vào đây gửi cái tấm thiệp này không thôi mấy ông bạn cùng lớp lại "than thở" Thượng đế chỉ nhắc nhở đến Mother's Day mà không ai thèm nhắc tới Father's Day.
Vì thế tấm thiệp này gửi đến mấy "nam nhi" của lớp 12A2 đó nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog