Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Mừng sinh nhật Dr. T

Ngày sinh nhật của ông bạn, tôi cũng bày đặt gõ bài thơ rồi để đâu không biết, tìm không ra nữa, giống như người hì hục làm cái bánh rồi khệ nệ mang tới cửa nhà người làm rớt, bể bánh. Thôi cũng là Trời khiến để bài thơ không ra đời, không thôi các bạn lại được một phen ôm bụng cười. :-) Mà đúng chỉ tiếc có nụ cười chứ không phải bài thơ.
Do đó đành phải copy bài thơ này tặng bạn nhân ngày sinh nhật.

Perfect Birthday

On your birthday we wish you much pleasure and joy;
We hope all of your wishes come true.
May each hour and minute be filled with delight,
And your birthday be perfect for you!

By Joanna Fuchs


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog