Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

Trang âm nhạc

Lang thang trên mạng, đọc thấy giới thiệu trang nhạc Muziic này do một cậu bé 15 tuổi làm, chẳng rõ 15 tuổi hồi nào, nhưng mà nghe âm thanh không dở và cũng không có cái nạn quảng cáo hay nhấp nháy đau cả mắt người... già.  Giới thiệu lại để vừa đọc blog vừa nghe nhạc, khỏi bật stereo, Iphone iphiếc gì cho nó tốn thêm điện :-)
Xin mời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog