Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Tình bạn

Friendship
by Trudy Starling

When you feel sad and betrayed
Who can you count on every single day?
When you feel lost and alone
Who will be there for you in every way?

When you've made mistakes and bad decisions
Who can you count on to tell you you're wrong?
When you feel you can't go on
Who will be there with a feel-better song?

Look into your heart and you will find
That person you can trust is not far away.
Look deep into yourself, don't give up,
For if you do, it's yourself you'll betray.

When you're looking for answers
To all your questions and dreams,
There is one person you can count on,
It's impossible, I know, it seems.

But take a few moments to look deeper inside.
Look into your heart and there you will see.
You'll be surprised when you find out
That you've been looking at ME.

Mấy hôm trước đọc bài thơ này, đến câu cuối cùng tôi nghĩ chữ ME ở đây chính là chính bạn (như thể bạn nhìn vào gương). Nhưng hôm nay thì lại thấy nó là một người khác, không biết có hiểu sai không? Thôi cứ post lên đây rồi ai nghĩ khác, đúng hay sai thì chỉ hộ cho tôi. (biết đâu tôi sẽ biết ai mới là bạn tôi :-))

Khi bạn buồn và cảm thấy bị bội phản
Ai là người cho bạn nương tựa hàng ngày
Khi bạn cảm thấy lạc lõng và cô đơn
Những lúc ấy ai là người hiện diện cùng bạn

Khi bạn làm lỗi hay quyết định sai
Bạn tin ai sẽ nói cho bạn là bạn đã làm sai
Khi bạn nghĩ bạn không thể tiếp tục
Ai sẽ là người hát bài ca hy vọng?

Hãy nhìn vào tim bạn và bạn sẽ thấy
Người mà bạn tin, ở không xa bạn
Hãy nhìn sâu vào chính bạn và đừng tuyệt vọng
Vì nếu bạn làm thế, chính bạn đã lừa bạn

Khi bạn tìm kiếm câu trả lời
Cho tất cả những câu hỏi và giấc mơ
Chỉ có một người bạn có thể nương tựa
Tưởng như là điều không thể

Nhưng hãy nhìn sâu vào lòng một chút
Hãy nhìn vào trái tim và bạn sẽ thấy
Sẽ ngạc nhiên khi bạn nhận ra
Người bạn đang nhìn thấy là Tôi.

Cho nên dù là "Tôi" hay là "Bạn", tôi cũng muốn đọc bài thơ này cho một người bạn của tôi. Dù rằng tình bạn của chúng tôi chưa hội đủ những điều kiện như bài thơ trên. Nhưng ít nhất cũng đã từng "quát" nhau "you did it all wrong". :-), nói đúng hơn bạn cũng chẳng cần tôi nếu bạn làm sai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog