Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Chúc Mừng sinh Nhật

Mừng Sinh Nhật Ông "Bí Thư" Quốc Bình, May 15
How nice that you were born.
It isn't a matter, what kind of day we have.
Whether it is raining or snowing today.
With your laughter, it will be a joyful day,
a day full of sunshine.
Today is your birthday,
therefore we celebrate,
all your friends,
looking forward with you.
We're glad it's your birthday.
Happy birthday to you.

(from) all your friends :-)
Written by TVK

2 nhận xét:

  1. Chúc mừng sinh nhật bạn Quốc Bình dù biết tin này "quá muộn màng".Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn.
    Mỹ Thiện

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng sinh nhật bạn Quốc Bình dù biết tin này "quá muộn màng".Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn.
    Mỹ Thiện

    Trả lờiXóa

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog