Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Films Chicken a la Carte

Clip này do Nguyễn Tất Hạng gửi tới, một cái clip để cho con cái chúng ta những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở một nơi không bao giờ biết đói là gì, sẽ hiểu được tại sao phải qúi mỗi hột gạo là một hạt vàng và không nên bỏ mứa thức ăn. Cám ơn Hạng nhé.

Chicken a la Carte


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog