Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Bản nhạc của một thời đã qua

Một câu comment của Goosee71 khi nghe khúc nhạc của phim này
"Crying of the eye might be vanished but crying of the heart last till the end"
Tạm dịch "Nước mắt có thể tan biến nhưng tiếng khóc của trái tim sẽ tồn tại mãi".
Tặng bạn nào đã từng một thời trồng cây si ở sân trường và trái tim có từng thổn thức như thế?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog