Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2009

Trước lễ Tình Nhân

Tấm thiệp này để tặng những người không có thể tặng cho ai một tấm thiệp trong ngày lễ Tình Nhân. Nhớ nhé ngày này là của Tình Nhân chứ không phải của các "mình ơi" trong nhà đâu đấy, đừng có mà ... ham!!! (xin bấm vào hình để đọc thơ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog