Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009

Tiếu lâm mỗi thời

Sáng ra nghe bạn bè kể chuyện liên quan đến vợ. Tình cờ đọc người ta giới thiệu cuốn sách Tiếu Lâm An Nam của ông Phạm Duy Tốn bố ông Phạm Duy. Đọc vài truyện mới thấy chuyện tiếu lâm của các cụ ngày xưa còn đáo để hơn thời nay gấp bội ấy chứ. Truyện cười thời này về mấy vụ software thì đã thấm thía gì với các cụ thời xưa, thế mới biết đàn ông thời này...(trở nên) hiền lắm đấy ạ.:-)
Nhưng nói gì thì nói, tiếu lâm thời nào cũng thể hiện được tính chất (văn hoá) con người của xã hội ấy, phải chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog