Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Ảnh đẹp

Ai thich xem hình phong cảnh các nơi trên thế giới và có facebook, vào đây xem hình rất đẹp của Vidám Olasz

Album 180 Toscana: http://www.facebook.com/media/set/…
Album 231 Venezia http://www.facebook.com/media/set/…
Album 207 Roma http://www.facebook.com/media/set/…
Album 190 Firenze http://www.facebook.com/media/set/…
Album 224: Budapest http://www.facebook.com/media/set/…...

Xem toàn bộ  https://www.facebook.com/olasz.nyelv/posts/896724133758867

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog