Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

Ngày xưa

Nghe tiếng đàn và Đức Tuấn hát mà nhớ ngày xưa đi học, với Duy Quang hát vọng ở sân trường những bài tình ca thủa học trò. Ôi một thời đã lâu lắm rồi còn đâu. Cũng may thời ấy không có Iphone, để mọi người cùng nghe chung, chứ thời nay thì ai biết ai đã nghe những gì để nhớ lại và chia xẻ với nhau nhỉ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog