Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2009

Con lăn

Nhìn bài báo thực hành tập cho người có tuổi cao niên, không biết bao nhiêu thì vào tuổi cao niên và không có đau đớn bệnh tật gì, nhưng chắc phải lôi vật dụng lăn bột làm bánh để meo trên nóc tủ xuống tập thử :-) nếu có hiệu quả gì sẽ thông báo cho các bạn biết. Có lẽ cũng có lý, vì hiện nay có rất nhiều cách làm giãn các bắp thịt và con lăn cũng là một cách đồng thời bấm (hay điểm) những huyệt ở sau lưng (?).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog